EläParasElämäsi

Miten saada Unelmat tavoitteiksi, jotka toteutuvat oikeasti elämässä? Brian Maynen Goal Mapping menetelmä ei ole vain tavoitteiden aseettamista kartalle, se on kokonainen ajattelutavan muutos, se on matka, jonka avulla saavutat oikeasti ne asiat elämässäsi, jotka olet aina halunnut saavuttaa. Positiivinen elämänasenne ja aivojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen tavoitteiden asettamisessa auttaa. Goal Mapping koulutuksessa saa eväitä kohti parempaa elämää ja konkreettisen menetelmän, jonka avulla toteutuvat paitsi omat unelmat, myös saavuttaa menestystä ja onnellisuutta!

Sinillä on vankka kokemus ihmisen elämänkaaren iloista ja suruista ja ihmisyyden erilaisista tarinoista. Hän on toiminut yli 10 vuotta pappina Itä-Helsingissä. Sini kuvailee työtä moninaiseksi ja haastavaksi, mutta äärimmäisen palkitsevaksi. ”Koskaan ei tiennyt etukäteen minkälainen ihminen ja elämäntarina oli vastassa.” Siinä hän viimeistään oppi lukemaan ihmistä, vaikka ymmärtääkin nyt olleensa tunneherkkä ja sosiaalisesti lahjakas aina. 

Elä Paras Elämäsi

Ihminen on onnellinen, kun hän on tasapainossa ja seuraa omaa tarkoitustaan elämässään. Silloin me elämme parasta elämäämme. Mutta Parhaan Elämänsä eteen on tehtävä töitä. Meissä itsessämme on kaikki oman parhaan elämämme avaimet, välillä avaimet on hukassa tai vastoinkäymiset heittelevät meitä. Tarvitsemme kaikki apua, jotta löydämme oman tarkoituksemme, uran joka tekee meidät onnellisiksi tai näkökulmia miten tarkastella maailmaa.

Elä Paras Elämäsi on Goal Mapping –motto. Se on päämäärä, johon jokaisen tulisi pyrkiä. Kaikkein tärkein tavoite. Sini haluaa auttaa Sinua löytämään ja Elämään Parhaan Elämäsi.

Lue lisää sivuilta: Life CoachingGoal Mapping ja Koulutukset. Yhteyden minuun saat täältä tai s-postilla elaparaselamasi@siniikavalko.fi